Seznam 
Zápis
PDF 183kWORD 111k
Čtvrtek, 25. září 2008 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Výroční rozprava o pokroku v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 SEU) (předložené návrhy usnesení)
 3.Převody prostředků
 4.Sociální balíček (druhá část- přeshraniční zdravotní péče) (rozprava)
 5.Přivítání
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Hlasování
  
7.1.Sdělovací prostředky ve Společenství (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.DPH, pokud jde o zacházení s pojišťovacími a finančními službami * (hlasování)
  
7.3.Výroční rozprava o pokroku v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 SEU) (hlasování)
  
7.4.Koncentrace a pluralismus sdělovacích prostředků v Evropské unii (hlasování)
  
7.5.Získání kontroly nad cenami energií (hlasování)
  
7.6.Bílá kniha o zdravotních otázkách souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (hlasování)
  
7.7.Kolektivní správa autorských práv on-line (hlasování)
  
7.8.IASCF: revize stanov – veřejná odpovědnost a složení návrhů rady IASB na změnu (hlasování)
  
7.9.Sociální balíček (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Ověření pověřovacích listin
 12.Oznámení společných postojů Rady
 13.Stav reformy Evropských škol (rozprava)
 14.Předložení dokumentů
 15.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 10:00.


2. Výroční rozprava o pokroku v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 SEU) (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0005/2008), kterou pokládá Jean-Marie Cavada za výbor LIBE Radě: Výroční rozprava za rok 2007 o pokroku při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 Smlouvy o EU) (B6-0006/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0006/2008), kterou pokládá Jean-Marie Cavada za výbor LIBE Komisi: Výroční rozprava o pokroku v oblasti svobody, bezpečnosti a práva za rok 2007 (články 2 a 39 Smlouvy o EU) (B6-0007/2008)

Rozprava se konala dne 31.1.2008 (bod 4 zápisu ze dne 31.01.2008).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Gérard Deprez za výbor LIBE k výroční rozpravě za rok 2007 o pokroku při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 Smlouvy o EU) (B6-0425/2008)

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 25.09.2008.


3. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 23/2008 Evropské komise (C6-0302/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění nařízení ze dne 13. prosince 2006.


4. Sociální balíček (druhá část- přeshraniční zdravotní péče) (rozprava)

První část rozpravy se konala 2. září 2008 (bod 4 zápisu ze dne 02.09.2008).

Prohlášení Rady a Komise: Sociální balíček (druhá část- přeshraniční zdravotní péče)

Roselyne Bachelot-Narquin (úřadující předsedkyně Rady) a Androula Vassiliou (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: John Bowis za skupinu PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker a Marian Harkin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu a Dariusz Rosati.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin a Panayiotis Demetriou.

Vystoupily: Roselyne Bachelot-Narquin a Androula Vassiliou.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN o sociálním balíčku (B6-0378/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL o sociálním balíčku (B6-0379/2008)

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten a Viktória Mohácsi za skupinu ALDE o sociálním balíčku (B6-0427/2008)

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o sociálním balíčku (B6-0429/2008)

- Martin Schulz, Harlem Désir a Stephen Hughes za skupinu PSE o sociálním balíčku (B6-0433/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo a Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL o sociálním balíčku (B6-0434/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 25.09.2008.

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING


5. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace Knessetu, kterou vede Amira Dotan. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

°
° ° °

Vystoupili: Sarah Ludford, která se s odvoláním na e-mail z úterý 23. 9. 2008, v němž generální tajemník informoval, že počínaje druhým říjnovým zasedáním se plenární zasedání Parlamentu budou opět konat ve Štrasburku, zeptala, na jakém základě bylo přijato toto rozhodnutí (předseda odpověděl, že poslanci budou seznámeni s důvody rozhodnutí) a Alexander Alvaro, který vyjádřil své rozhořčení nad tím, že oznámení vyzývající k podpoře písemného prohlášení 0075/2008 o konání všech plenárních zasedání Evropského parlamentu v Bruselu bylo odstraněno bez souhlasu autorů tohoto prohlášení (předseda vzal tuto skutečnost na vědomí).


6. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti Evropského dne jazyků, který bude slaven zítra 26. 9. 2008.

°
° ° °

Vystoupila Elizabeth Lynne, která se vrátila k otázce, se kterou vystoupila Sarah Ludford (předseda odpověděl, že bezpečnost budov Parlamentu ve Štrasburku je na stejné úrovni jako bezpečnost budov v Bruselu).


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Sdělovací prostředky ve Společenství (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o sdělovacích prostředcích ve Společenství [2008/2011(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0456)


7.2. DPH, pokud jde o zacházení s pojišťovacími a finančními službami * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s pojišťovacími a finančními službami [KOM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0457)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0457)


7.3. Výroční rozprava o pokroku v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 SEU) (hlasování)

Návrh usnesení B6-0425/2008

Rozprava se konala dne 31.1.2008 (bod 4 zápisu ze dne 31.01.2008).

Návrh usnesení byl oznámen dne 25.9.2008 (bod 3 zápisu ze dne 25.09.2008).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0458)

K hlasování vystoupili:

Manfred Weber za skupinu PPE-DE předložil ústní PN k PN 1, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců.


7.4. Koncentrace a pluralismus sdělovacích prostředků v Evropské unii (hlasování)

Zpráva o koncentraci a pluralismu sdělovacích prostředků v Evropské unii [2007/2253(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

Vystoupili: Ignasi Guardans Cambó, který kritizoval nedávnou změnu čl. 45 odst. 2 jednacího řádu, která podle něj ztěžuje dosažení dohody mezi politickými skupinami, Monica Frassoni ke stejnému tématu a rovněž k situaci sdělovacích prostředků v Itálii, Marianne Mikko (zpravodajka), Pál Schmitt, který vyjádřil politování nad skutečností, že ke zprávě, o které se nyní bude hlasovat, se nekonala rozprava, nýbrž byla pouze předmětem „krátkého přednesení“podle článku 131a jednacího řádu, Daniel Cohn-Bendit k postupu přijímání změn jednacího řádu a Stefano Zappalà k vystoupení, které učinila Monica Frassoni (předseda zdůraznil, že Parlament má pravomoc rozhodovat sám o změnách svého jednacího řádu, a rozhodl, že bude zahájeno hlasování).

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0459)


7.5. Získání kontroly nad cenami energií (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0435/2008, B6-0436/2008, B6-0445/2008 a B6-0446/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0428/2008

(nahrazující B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0436/2008 a B6-0445/2008):

předložen těmito poslanci:

Giles Chichester a Urszula Gacek za skupinu PPE-DE,
Hannes Swoboda a Robert Goebbels za skupinu PSE,
Wolf Klinz, Sophia in 't Veld a Anne Laperrouze za skupinu ALDE,
Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Eugenijus Maldeikis, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberts Zīle a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2008)0460)

(Návrhy usnesení B6-0435/2008 a B6-0446/2008 se neberou v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Urszula Gacek, aby upozornila na technický problém při odevzdávání písemných prohlášení podle čl. 142 odst. 7 jednacího řádu.


7.6. Bílá kniha o zdravotních otázkách souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (hlasování)

Zpráva o bílé knize o zdravotních otázkách souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou [2007/2285(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0461)


7.7. Kolektivní správa autorských práv on-line (hlasování)

Návrh usnesení B6-0423/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0462)


7.8. IASCF: revize stanov – veřejná odpovědnost a složení návrhů rady IASB na změnu (hlasování)

Návrh usnesení B6-0450/2008

Vystoupili: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE s žádostí, aby bylo hlasování odloženo na příští dílčí zasedání podle čl. 170 odst. 4 jednacího řádu, a Pervenche Berès, předsedkyně výboru ECON, která žádost podpořila.

Parlament žádost schválil.


7.9. Sociální balíček (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008 a B6-0434/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B6-0378/2008
zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0427/2008
zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0429/2008
zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0433/2008
zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0434/2008
zamítnut

K hlasování vystoupili:

Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE stáhl návrh usnesení B6-0376/2008, který jeho skupina předložila.


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Výroční rozprava o pokroku v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 SEU) B6-0425/2008: Simon Busuttil

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Výroční rozprava o pokroku v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 SEU) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Zpráva Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen a Pál Schmitt za skupinu PPE-DE

Získání kontroly nad cenami energií RC-B6-0428/2008: Peter Baco a Czesław Adam Siekierski

Zpráva Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Zuzana Roithová oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Alessandro Foglietta - A6-0256/2008.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

10. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

Pierre Schapira informoval předsednictvo, že byl přítomen na zasedání, jeho jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.


11. Ověření pověřovacích listin

Na návrh výboru JURI se Parlament rozhodl potvrdit mandáty těchto poslanců: Flaviu Călin Rus s účinností od 24. června 2008, Eleonora Lo Curto s účinností od 24. července 2008 a Andrzej Wielowieyski s účinností od 26. srpna 2008.


12. Oznámení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj přijatý Radou dne 19. května 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI

- Společný postoj přijatý Radou dne 15. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne plynout zítra, dne 26.9.2008.


13. Stav reformy Evropských škol (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0066/2008), kterou pokládají Katerina Batzeli a Erna Hennicot-Schoepges za výbor CULT Komisi: Současný stav reformy Evropských škol (B6-0454/2008)

Erna Hennicot-Schoepges rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Siim Kallas (místopředseda Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Cornelis Visser za skupinu PPE-DE, Maria Badia i Cutchet za skupinu PSE, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, László Tőkés za skupinu Verts/ALE, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Roberto Fiore nezařazený, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Zdzisław Zbigniew Podkański a Mihaela Popa.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Dumitru Oprea, Roberta Alma Anastase, Zbigniew Zaleski, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Christopher Beazley, Mario Mauro a Erna Hennicot-Schoepges.

Vystoupil Siim Kallas.

Rozprava je uzavřena.


14. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí (KOM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel Evropským společenstvím společně přijatých v Kapském Městě dne 16. listopadu 2001 (KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Pracovní dokument Komise: Návrh interinstitucionální dohody - o partnerství pro komunikaci o Evropě (KOM(2007)0569 - C6-0331/2008 - 2007/2222(ACI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

CULT

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (KOM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON


15. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

154

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

75

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

276

49/2008

Jana Bobošíková

27

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

424

51/2008

Riccardo Ventre

22

52/2008

Adrian Severin

64

53/2008

Daniel Strož

20

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

20

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

25

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

156

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

56

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

23

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

19

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

7

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

29

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

106

64/2008

Vladimír Železný

17

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

27

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

34

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

35

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

149

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

47

71/2008

Andreas Mölzer

22

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

19

73/2008

Jean-Claude Martinez

9

74/2008

Daniel Strož

9

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

101

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

24

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

20

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

40


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat ve dnech 8.10.2008 a 9.10.2008.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:00.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia , Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Robsahm, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí