Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 180kWORD 115k
Torstai 25. syyskuuta 2008 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Sosiaalipaketti (toinen osa: rajatylittävä terveydenhoito) (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Äänestykset
  
7.1.Kansalaismedia Euroopassa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Vakuutus- ja rahoituspalvelujen yhteydessä sovellettava alv * (äänestys)
  
7.3.Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (äänestys)
  
7.4.Tiedotusvälineiden keskittyminen ja moniarvoisuus Euroopan unionissa (äänestys)
  
7.5.Energiahintojen hallinta (äänestys)
  
7.6.Valkoinen kirja ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyvistä terveyskysymyksistä (äänestys)
  
7.7.Tekijänoikeuksien yhteinen hallinta verkossa (äänestys)
  
7.8."IASCF: perussäännön tarkistaminen - julkinen vastuuvelvollisuus ja IASB:n muutosehdotusten laatiminen" (äänestys)
  
7.9.Sosiaalipaketti (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Valtakirjojen tarkastus
 12.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 13.Eurooppa-koulujen uudistamisen tila (keskustelu)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.


2. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullinen kysymys (O-0005/2008) Jean-Marie Cavadan LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima: Vuoden 2007 vuosittainen keskustelu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen (VTOA) alalla tapahtuneesta edistymisestä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla) (B6-0006/2008)

Suullinen kysymys (O-0006/2008) Jean-Marie Cavadan LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle laatima: Vuoden 2007 vuosittainen keskustelu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen (VTOA) alalla tapahtuneesta edistymisestä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla) (B6-0007/2008)

Keskustelu käytiin 31.1.2008 (istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 4).

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Gérard Deprez LIBE-valiokunnan puolesta vuotuisesta keskustelusta vuonna 2007 saavutetusta edistymisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisessa (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla) (B6-0425/2008)

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.9.2008, kohta 7.3.


3. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 23/2008 (C6-0302/2008).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen, sellaisena kun se on muutettuna 13. joulukuuta 2006, 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.


4. Sosiaalipaketti (toinen osa: rajatylittävä terveydenhoito) (keskustelu)

Keskustelun ensimmäinen osa käytiin 2. syyskuuta 2008 (istunnon pöytäkirja 2.9.2008, kohta 4).

Neuvoston ja komission julkilausumat: Sosiaalipaketti (toinen osa: rajatylittävä terveydenhoito)

Roselyne Bachelot-Narquin (neuvoston puheenjohtaja) ja Androula Vassiliou (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Dagmar Roth-Behrendt PSE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker ja Marian Harkin.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu ja Dariusz Rosati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin ja Panayiotis Demetriou.

Puheenvuorot: Roselyne Bachelot-Narquin ja Androula Vassiliou.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta sosiaalipaketista (B6-0378/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta sosiaalipaketista (B6-0379/2008)

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten ja Viktória Mohácsi ALDE-ryhmän puolesta sosiaalipaketista (B6-0427/2008)

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta sosiaalipaketista (B6-0429/2008)

- Martin Schulz, Harlem Désir ja Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta sosiaalipaketista (B6-0433/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo ja Mary Lou McDonald GUE/NGL-ryhmän puolesta sosiaalipaketista (B6-0434/2008)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.9.2008, kohta 7.9.

Puhetta johti
Hans-Gert PÖTTERING


5. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen knessetin valtuuskunnan, jota johti Amira Dotan.

°
° ° °

Puheenvuorot: Sarah Ludford, joka kysyi viitaten pääsihteerin edellispäivänä, tiistaina 23.9.2008, lähettämään sähköpostiviestiin, joka koski parlamentin toiminnan jatkamista Strasbourgissa lokakuun II istuntojaksosta alkaen, millä perusteella kyseinen päätös oli tehty (puhemies vastasi, että asiasta lähetetään ilmoitus kaikille jäsenille), sekä Alexander Alvaro, joka ilmoitti vastustavansa sitä, että juliste, jossa kehotettiin tukemaan kirjallista kannanottoa nro 0075/2008 kaikkien Euroopan parlamentin täysistuntojen pitämiseen Brysselissä, oli otettu pois ilman sen laatijoiden suostumusta (puhemies pani asian merkille).


6. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman huomenna 26.9.2008 vietettävän Euroopan kielten päivän johdosta.

°
° ° °

Elizabeth Lynne käytti puheenvuoron, jossa hän palasi Sarah Ludfordin aikaisemmin esille ottamaan asiaan (puhemies vastasi, että parlamentin Strasbourgin rakennukset ovat yhtä turvallisia kuin sen rakennukset Brysselissä).


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Kansalaismedia Euroopassa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Kansalaismedia Euroopassa [2008/2011(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0456)


7.2. Vakuutus- ja rahoituspalvelujen yhteydessä sovellettava alv * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelun osalta [KOM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0457)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0457)


7.3. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0425/2008

Keskustelu käytiin 31.1.2008 (istunnon pöytäkirja 31.1.2008, kohta 4).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 25.9.2008 (istunnon pöytäkirja 25.9.2008, kohta 3).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0458)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Manfred Weber PPE-DE-ryhmän puolesta esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.


7.4. Tiedotusvälineiden keskittyminen ja moniarvoisuus Euroopan unionissa (äänestys)

Mietintö: Tiedotusvälineiden keskittyminen ja moniarvoisuus Euroopan unionissa [2007/2253(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Puheenvuorot: Ignasi Guardans Cambó, joka kritisoi työjärjestyksen 45 artiklan 2 kohtaan äskettäin tehtyä muutosta, jonka johdosta on hänen mukaansa vaikeampaa päästä poliittisten ryhmien kesken sopimukseen, Monica Frassoni samasta aiheesta sekä Italian tiedotusvälineiden tilanteesta, Marianne Mikko (esittelijä), Pál Schmitt, joka pahoitteli sitä, että mietinnöstä, josta nyt äänestettiin, ei oltu keskusteltu, vaan siitä oli pidetty työjärjestyksen 131 a artiklan mukainen ”lyhyt esittely”, Daniel Cohn-Bendit työjärjestyksen muuttamismenettelystä ja Stefano Zappalà Monica Frassonin puheenvuorosta (puhemies korosti, että parlamentilla on valta muuttaa työjärjestystään, ja päätti toimittaa äänestyksen).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0459)


7.5. Energiahintojen hallinta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0435/2008, B6-0436/2008, B6-0445/2008 ja B6-0446/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0428/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0436/2008 ja B6-0445/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Giles Chichester ja Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta,
Hannes Swoboda ja Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta,
Wolf Klinz, Sophia in 't Veld ja Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta, Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Eugenijus Maldeikis, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberts Zīle ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0460)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0435/2008 ja B6-0446/2008 raukesivat.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Urszula Gacek, joka ilmoitti teknisestä ongelmasta, joka oli ilmennyt työjärjestyksen 142 artiklan 7 kohdan mukaisten kirjallisten lausumien jättämisessä.


7.6. Valkoinen kirja ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyvistä terveyskysymyksistä (äänestys)

Mietintö: Valkoinen kirja ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta [2007/2285(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0461)


7.7. Tekijänoikeuksien yhteinen hallinta verkossa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0423/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0462)


7.8. "IASCF: perussäännön tarkistaminen - julkinen vastuuvelvollisuus ja IASB:n muutosehdotusten laatiminen" (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0450/2008

Puheenvuorot: Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta, joka pyysi, että äänestystä lykättäisiin seuraavalle istuntojaksolle työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja Pervenche Berès, ECON-valiokunnan puheenjohtaja, joka kannatti kyseistä pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.9. Sosiaalipaketti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008 ja B6-0434/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0378/2008
Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0427/2008
Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0429/2008
Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0433/2008
Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0434/2008
Hylättiin

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Philip Bushill-Matthews PPE-DE-ryhmän puolesta, joka peruutti hänen ryhmänsä puolesta jätetyn päätöslauselmaesityksen B6-0376/2008.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue B6-0425/2008: Simon Busuttil

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Mietintö: Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ja Pál Schmitt PPE-DE-ryhmän puolesta

Energiahintojen hallinta RC-B6-0428/2008: Peter Baco ja Czesław Adam Siekierski

Mietintö: Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Zuzana Roithová ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut äänestettäessä mietinnöstä Alessandro Foglietta - A6-0256/2008.


(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Pierre Schapira on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


11. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Flaviu Călin Rus 24. kesäkuuta 2008 lähtien, Eleonora Lo Curto 24. heinäkuuta 2008 lähtien ja Andrzej Wielowieyski 26. elokuuta 2008 lähtien.


12. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston 19. toukokuuta 2008 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Neuvoston 15. syyskuuta 2008 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 26.9.2008.


13. Eurooppa-koulujen uudistamisen tila (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0066/2008) Katerina Batzelin ja Erna Hennicot-Schoepgesin CULT-valiokunnan puolesta komissiolle laatima: Eurooppa-koulujen uudistamisen tila (B6-0454/2008)

Erna Hennicot-Schoepges esitteli suullisen kysymyksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Cornelis Visser PPE-DE-ryhmän puolesta, Maria Badia i Cutchet PSE-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta, László Tőkés Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Roberto Fiore, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Mihaela Popa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dumitru Oprea, Roberta Alma Anastase, Zbigniew Zaleski, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Christopher Beazley, Mario Mauro ja Erna Hennicot-Schoepges.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ja Euroopan yhteisön välisen turvatoimien auditointeja/tarkastuksia ja niihin liittyviä kysymyksiä koskevan yhteistyöpöytäkirjan tekemisestä (KOM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Muutettu ehdotus neuvoston päätökseksi Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhteisesti hyväksytyn, liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevan yleissopimuksen ja siihen liitettävän, lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön toimesta (KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Komission valmisteluasiakirja: Ehdotus: Toimielintenvälinen sopimus kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä (KOM(2007)0569 - C6-0331/2008 - 2007/2222(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

CULT

- Ehdotus neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON


15. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

154

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

75

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

276

49/2008

Jana Bobošíková

27

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

424

51/2008

Riccardo Ventre

22

52/2008

Adrian Severin

64

53/2008

Daniel Strož

20

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

20

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

25

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

156

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

56

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

23

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

19

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

7

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

29

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

106

64/2008

Vladimír Železný

17

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

27

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

34

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

35

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

149

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

47

71/2008

Andreas Mölzer

22

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

19

73/2008

Jean-Claude Martinez

9

74/2008

Daniel Strož

9

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

101

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

24

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

20

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

40


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 8.10.2008 ja 9.10.2008.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.00.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia , Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Robsahm, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö