Index 
Jegyzőkönyv
PDF 189kWORD 118k
2008. szeptember 25., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Éves vita a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége tekintetében elért előrehaladásról (EUSZ. 2. és 39. cikk) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Szociális csomag (Második rész: határokon átnyúló egészségügyi ellátások) (vita)
 5.Köszöntés
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Szavazások órája
  
7.1.A társult médiumok Európában (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.2.A biztosítási és pénzügyi szolgáltatások hozzáadottérték-adója * (szavazás)
  
7.3.Éves vita a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége tekintetében elért előrehaladásról (EUSZ. 2. és 39. cikk) (szavazás)
  
7.4.A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban (szavazás)
  
7.5.Az energiaárak megfékezése (szavazás)
  
7.6.Fehér könyv: Európai stratégia a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekről (szavazás)
  
7.7.Az on-line szerzői jogok közös kezelése (szavazás)
  
7.8.IASCF: Az alapokmány felülvizsgálata - Nyilvános elszámoltathatóság és az IASB összetétele - Változtatási javaslatok (szavazás)
  
7.9.Szociális csomag (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Mandátumvizsgálat
 12.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 13.Az Európai Iskolák reformjának állapota (vita)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontjai
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00 órakor nyitják meg.


2. Éves vita a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége tekintetében elért előrehaladásról (EUSZ. 2. és 39. cikk) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0005/2008) felteszi: Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége (FSJA) megvalósulását illetően elért haladásról szóló 2007-es éves vita kapcsán (az EU-Szerződés 2. és 39. cikke) (B6-0006/2008)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0006/2008) felteszi: Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (FSJA) megvalósulását illetően elért haladásról szóló 2007-es éves vita kapcsán (az EU-Szerződés 2. és 39. cikke) (B6-0007/2008)

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.01.31 (2008.01.31-i jegyzőkönyv 4. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Gérard Deprez, a LIBE bizottság nevében, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége megvalósulását illetően elért 2007.évi haladásról szóló éves vitáról (az EU-Szerződés 2. és 39. cikke) (B6-0425/2008)

Szavazás: 2008.09.25-i jegyzőkönyv 7.3. pont .


3. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 23/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (C6-0302/2008).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.


4. Szociális csomag (Második rész: határokon átnyúló egészségügyi ellátások) (vita)

A vita első részére 2008. szeptember 2-án került sor (2008.09.02-i jegyzőkönyv 4. pont ).

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Szociális csomag (Második rész: határokon átnyúló egészségügyi ellátások)

Roselyne Bachelot-Narquin (a Tanács soros elnöke) és Androula Vassiliou (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dagmar Roth-Behrendt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker és Marian Harkin.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu és Dariusz Rosati.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin és Panayiotis Demetriou.

Felszólal: Roselyne Bachelot-Narquin és Androula Vassiliou.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a szociális csomagról (B6-0378/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szociális csomagról (B6-0379/2008)

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten és Viktória Mohácsi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szociális csomagról (B6-0427/2008)

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szociális csomagról (B6-0429/2008)

- Martin Schulz, Harlem Désir és Stephen Hughes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a szociális csomagról (B6-0433/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo és Mary Lou McDonald, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szociális csomagról (B6-0434/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.09.25-i jegyzőkönyv 7.9. pont .

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING


5. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a knesszet Amira Dotan által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

°
° ° °

Felszólal: Sarah Ludford, aki hivatkozva a Főtitkárság tegnapelőtti, azaz 2008.09.23-i, keddi e-mailjére, amely szerint a Parlament az októberi II. üléstől kezdődően ismét Strasbourgban folytatja a munkáját, azt kérdezi, hogy mi alapján hozták ezt a döntést (az elnök azt feleli, hogy minden képviselő értesítést fog kapni), és Alexander Alvaro, aki tiltakozik az ellen, hogy az Európai Parlament összes plenáris ülésének Brüsszelben történő tartásáról szóló 0075/2008. számú írásbeli nyilatkozat támogatására felhívó posztert a nyilatkozat szerzőinek hozzájárulása nélkül eltávolították (az elnök ezt tudomásul veszi).


6. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a nyelvek európai napja alkalmából, melyet holnap, azaz 2008.09.26-án ünnepelünk.

°
° ° °

Felszólal: Elizabeth Lynne, aki visszatér a Sarah Ludford által korábban felvetett kérdésre (az elnök azt feleli, hogy a Parlament strasbourgi épületei ugyanolyan biztonságosak, mint a brüsszeli épületek).


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. A társult médiumok Európában (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a közösségi médiumok európai helyzetéről [2008/2011(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0456)


7.2. A biztosítási és pénzügyi szolgáltatások hozzáadottérték-adója * (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv biztosítás és pénzügyi szolgáltatások tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0457)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0457)


7.3. Éves vita a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége tekintetében elért előrehaladásról (EUSZ. 2. és 39. cikk) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0425/2008

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.01.31 (2008.01.31-i jegyzőkönyv 4. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2008.09.25 (2008.09.25-i jegyzőkönyv 3. pont ).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0458)

Felszólalások a szavazásról:

Manfred Weber, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az 1. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte azt.


7.4. A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban (szavazás)

Jelentés a média koncentrációjáról és pluralizmusáról az Európai Unióban [2007/2253(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Felszólal: Ignasi Guardans Cambó, aki kritizálja az eljárási szabályzat 45. cikke (2) bekezdésének legutóbbi módosítását, amely szerinte nehezebbé teszi a képviselőcsoportok közötti megállapodásra jutást, Monica Frassoni, ugyanezzel a témával kapcsolatban, illetve az olaszországi média helyzetéről, Marianne Mikko (előadó), Pál Schmitt, aki sajnálja, hogy most a jelentésről nem folytatnak vitát a szavazásra bocsátást megelőzően, hanem csak rövid ismertetést tartanak róla az eljárási szabályzat 131. cikkének megfelelően, Daniel Cohn-Bendit e rendelkezés módosításának eljárásáról, és Stefano Zappalà Monica Frassoni felszólalásával kapcsolatban (az elnök hangsúlyozza, hogy a Parlament szuverén módon módosíthatja eljárási szabályzatát, és a szavazás lefolytatása mellett határoz).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0459)


7.5. Az energiaárak megfékezése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0435/2008, B6-0436/2008, B6-0445/2008 és B6-0446/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0428/2008

(amely a B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0436/2008 és B6-0445/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Giles Chichester és Urszula Gacek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Hannes Swoboda és Robert Goebbels, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Wolf Klinz, Sophia in 't Veld és Anne Laperrouze, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Eugenijus Maldeikis, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberts Zīle és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2008)0460)

(A B6-0435/2008 és B6-0446/2008 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások a szavazásról:

Urszula Gacek az eljárási szabályzat 142. cikkének (7) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatok továbbításával kapcsolatos technikai problémát jelez.


7.6. Fehér könyv: Európai stratégia a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekről (szavazás)

Jelentés a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekről szóló fehér könyvről [2007/2285(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0461)


7.7. Az on-line szerzői jogok közös kezelése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0423/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0462)


7.8. IASCF: Az alapokmány felülvizsgálata - Nyilvános elszámoltathatóság és az IASB összetétele - Változtatási javaslatok (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0450/2008

Felszólal: Piia-Noora Kauppi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése alapján kéri, hogy a szavazást halasszák el a következő ülésre, és Pervenche Berès, az ECON bizottság elnöke, aki támogatja ezt a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


7.9. Szociális csomag (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008 és B6-0434/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0378/2008
Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0427/2008
Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0429/2008
Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0433/2008
Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0434/2008
Elutasítva

Felszólalások a szavazásról:

Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, visszavonja a képviselőcsoportja nevében benyújtott B6-0376/2008 állásfoglalási indítványt.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Éves vita a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége tekintetében elért előrehaladásról (EUSZ. 2. és 39. cikk) B6-0425/2008: Simon Busuttil

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Éves vita a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége tekintetében elért előrehaladásról (EUSZ. 2. és 39. cikk) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Marianne Mikko -jelentés - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen és Pál Schmitt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében

Az energiaárak megfékezése RC-B6-0428/2008: Peter Baco és Czesław Adam Siekierski

Alessandro Foglietta -jelentés - A6-0256/2008: Renate Sommer


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Zuzana Roithová közli, hogy nem működött a szavazógépe az Alessandro Foglietta-jelentésről – A6-0256/2008 folytatott szavazás során.


(A 13.00 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

Pierre Schapira közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


11. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslata alapján a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Flaviu Călin Rus képviselői mandátumát 2008. június 24-i hatállyal, Eleonora Lo Curto képviselői mandátumát 2008. július 24-i hatállyal, valamint Andrzej Wielowieyski képviselői mandátumát 2008. augusztus 26-i hatállyal.


12. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács által 2008. május 19-én elfogadott közös álláspont egy a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD))
utalva: illetékes: ENVI

- A Tanács által 2008. szeptember 15-én elfogadott közös álláspont a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD))
utalva: illetékes: ENVI

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2008.09.26.


13. Az Európai Iskolák reformjának állapota (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0066/2008) felteszi: Katerina Batzeli és Erna Hennicot-Schoepges, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Iskolák reformja (B6-0454/2008)

Erna Hennicot-Schoepges kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Siim Kallas (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Cornelis Visser, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Maria Badia i Cutchet, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, László Tőkés, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Roberto Fiore, független, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Zdzisław Zbigniew Podkański és Mihaela Popa.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Dumitru Oprea, Roberta Alma Anastase, Zbigniew Zaleski, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Christopher Beazley, Mario Mauro és Erna Hennicot-Schoepges.

Felszólal: Siim Kallas.

A vitát berekesztik.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a Tanács határozatára a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) és az Európai Közösség között a légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekről és a kapcsolódó kérdésekről létrejött együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről (COM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS))

utalva:

illetékes :

TRAN

vélemény :

LIBE

- Javaslat a Tanács és a Bizottság határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról (COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS))

utalva:

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Módosított javaslat a Tanács határozatára a 2001. november 16-án Cape Townban együttesen elfogadott, a mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezménynek és az egyezmény légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, ahhoz csatolt jegyzőkönyvnek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

- A Bizottság munkadokumentuma – Javaslat az intézményközi megállapodásra vonatkozóan - Partnerség az Európáról szóló kommunikációért (COM(2007)0569 - C6-0331/2008 - 2007/2222(ACI))

utalva:

illetékes :

AFCO

vélemény :

CULT

- Javaslat a Tanács rendeletére az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))

utalva:

illetékes :

ECON


15. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

154

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

75

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

276

49/2008

Jana Bobošíková

27

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

424

51/2008

Riccardo Ventre

22

52/2008

Adrian Severin

64

53/2008

Daniel Strož

20

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

20

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

25

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

156

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

56

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

23

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

19

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

7

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

29

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

106

64/2008

Vladimír Železný

17

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

27

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

34

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

35

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

149

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

47

71/2008

Andreas Mölzer

22

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

19

73/2008

Jean-Claude Martinez

9

74/2008

Daniel Strož

9

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

101

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

24

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

20

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

40


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2008.10.08 és 2008.10.09.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 16.00 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia , Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Robsahm, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat