Indekss 
Protokols
PDF 189kWORD 113k
Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Tiesību aktu pakete sociālajā jomā (otrā daļa: pārrobežu veselības aprūpe) (debates)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Priekšsēdētāja paziņojums
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Kopienas plašsaziņas līdzekļi Eiropā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.2.PVN piemērošana apdrošināšanas un finanšu pakalpojumiem * (balsošana)
  
7.3.Gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) (balsošana)
  
7.4.Plašsaziņas līdzekļu koncentrēšanās un plurālisms Eiropas Savienībā (balsošana)
  
7.5.Energoresursu cenu noregulēšana (balsošana)
  
7.6.Baltā grāmata attiecībā uz veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos (balsošana)
  
7.7.Kolektīvais autortiesību pārvaldījums tiešsaistē (balsošana)
  
7.8."IASCF: konstitūcijas pārskats - publiskā atbildība un IASB priekšlikumu būtība attiecībā uz izmaiņām" (balsošana)
  
7.9.Tiesību aktu pakete sociālajā jomā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Pilnvaru pārbaude
 12.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 13.Eiropas skolu reformas novērtējums (debates)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.00.


2. Gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0005/2008) un kuru uzdeva Jean-Marie Cavada LIBE komitejas vārdā Padomei: 2007. gada gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (BDTT) (ES līguma 2.un 39. pants) (B6-0006/2008).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0006/2008) un kuru uzdeva Jean-Marie Cavada LIBE komitejas vārdā Komisijai: 2007. gada gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (BDTT) (ES līguma 2.un 39. pants) (B6-0007/2008).

Debates notika 31.01.2008. (2008. gada 31. janvāra protokola 4. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Gérard Deprez LIBE komitejas vārdā - par gadskārtējām debatēm attiecībā uz 2007. gadā panākto progresu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas jomā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) (B6-0425/2008).

Balsojums: 25.09.2008.


3. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0302/2008) par apropriāciju pārvietojumu DEC 23/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.


4. Tiesību aktu pakete sociālajā jomā (otrā daļa: pārrobežu veselības aprūpe) (debates)

Pirmā debašu daļa notika 2008. gada 2. septembrī (2008. gada 2. septembra protokola 4. punkts).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesību aktu pakete sociālajā jomā (otrā daļa: pārrobežu veselības aprūpe).

Roselyne Bachelot-Narquin (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Androula Vassiliou (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Dagmar Roth-Behrendt PSE grupas vārdā, Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli, pie grupām nepiederošs deputāts, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker un Marian Harkin.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu un Dariusz Rosati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin un Panayiotis Demetriou.

Uzstājās Roselyne Bachelot-Narquin un Androula Vassiliou.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā - par tiesību aktu paketi sociālajā jomā (B6-0378/2008);

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni GUE/NGL grupas vārdā - par tiesību aktu paketi sociālajā jomā (B6-0379/2008);

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten un Viktória Mohácsi ALDE grupas vārdā - par tiesību aktu paketi sociālajā jomā (B6-0427/2008);

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par tiesību aktu paketi sociālajā jomā (B6-0429/2008);

- Martin Schulz, Harlem Désir un Stephen Hughes PSE grupas vārdā - par tiesību aktu paketi sociālajā jomā (B6-0433/2008);

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo un Mary Lou McDonald GUE/NGL grupas vārdā - par tiesību aktu paketi sociālajā jomā (B6-0434/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.09.2008.

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING


5. Oficiāla sveikšana

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā sveica Kneseta delegāciju, kuru vadīja Amira Dotan un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °

Uzstājās Sarah Ludford, kura, atsaucoties uz otrdien, 2008. gada 23. septembrī, saņemto ģenerālsekretāra e-pasta vēstuli par Parlamenta darbības atsākšanu Strasbūrā no oktobra otrās sesijas, prasīja, kāds ir šāda lēmuma pamatojums (priekšsēdētājs viņai atbildēja, ka šajā sakarā viņš sniegs paziņojumu visiem deputātiem), un Alexander Alvaro, kurš protestēja pret to, ka bez attiecīgās deklarācijas autoru piekrišanas ticis noņemts plakāts ar aicinājumu atbalstīt rakstisko deklarāciju Nr. 0075/2008 par visu Eiropas Parlamenta plenārsēžu rīkošanu Briselē (priekšsēdētājs to pieņēma zināšanai).


6. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu saistībā ar Eiropas valodu dienu, ko svinēs rīt, 26.09.2008.

°
° ° °

Uzstājās Elizabeth Lynne, kas atgriezās pie jautājuma, kuru iepriekš uzdeva Sarah Ludford (priekšsēdētājs viņai atbildēja, ka Strasbūrā esošo Parlamenta ēku drošība ir tādā pašā līmenī kā Parlamenta ēkām Briselē).


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


7.1. Kopienas plašsaziņas līdzekļi Eiropā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Kopienas plašsaziņas līdzekļiem Eiropā [2008/2011(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Karin Resetarits (A6-0263/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0456).


7.2. PVN piemērošana apdrošināšanas un finanšu pakalpojumiem * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu traktējumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu [COM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Joseph Muscat (A6-0344/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0457).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0457).


7.3. Gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0425/2008

Debates notika 31.01.2008. (2008. gada 31. janvāra protokola 4. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 25.09.2008. (2008. gada 25. septembra protokola 3. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0458).

Par balsojumu uzstājās:

Manfred Weber PPE-DE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1, bet to neiekļāva, jo vairāk nekā 40 deputāti bija pret to.


7.4. Plašsaziņas līdzekļu koncentrēšanās un plurālisms Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par plašsaziņas līdzekļu koncentrēšanos un plurālismu Eiropas Savienībā [2007/2253(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Marianne Mikko (A6-0303/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

Uzstājās Ignasi Guardans Cambó, kas kritizēja nesen pieņemto Reglamenta 45. panta 2. punkta grozījumu, kura dēļ, viņaprāt, ir kļuvis grūtāk noslēgt vienošanos starp politiskajām grupām, Monica Frassoni par šo pašu tematu un arī par situāciju Itālijā attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, Marianne Mikko (referente), Pál Schmitt, kas pauda nožēlu, ka par ziņojumu, par ko tagad tiks balsots, nav notikušas debates, bet ir tikai sniegts īss izklāsts saskaņā ar Reglamenta 131. pantu, Daniel Cohn-Bendit par minētā panta grozīšanu un Stefano Zappalà par Monica Frassoni uzstāšanos (sēdes vadītājs uzsvēra, ka Parlaments ir neatkarīgs attiecībā uz Reglamenta grozījumiem, un nolēma sākt balsošanu).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0459).


7.5. Energoresursu cenu noregulēšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0435/2008, B6-0436/2008, B6-0445/2008 un B6-0446/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0428/2008

(aizstāj B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0436/2008 un B6-0445/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Giles Chichester un Urszula Gacek PPE-DE grupas vārdā,
Hannes Swoboda un Robert Goebbels PSE grupas vārdā,
Wolf Klinz, Sophia in 't Veld un Anne Laperrouze ALDE grupas vārdā,
Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Eugenijus Maldeikis, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberts Zīle un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0460).

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0435/2008 un B6-0446/2008 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

Urszula Gacek, lai norādītu uz tehnisku problēmu ar Reglamenta 142. panta 7. punktā minēto rakstisko deklarāciju iesniegšanu.


7.6. Baltā grāmata attiecībā uz veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos (balsošana)

Ziņojums par Balto grāmatu attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos [2007/2285(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0461).


7.7. Kolektīvais autortiesību pārvaldījums tiešsaistē (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0423/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0462).


7.8. "IASCF: konstitūcijas pārskats - publiskā atbildība un IASB priekšlikumu būtība attiecībā uz izmaiņām" (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0450/2008

Uzstājās Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā, kas pieprasīja balsošanu pārcelt uz nākamo sesiju saskaņā ar Reglamenta 170. panta 4. punktu, un Pervenche Berès, ECON komitejas priekšsēdētāja, kas atbalstīja šo pieprasījumu.

Parlaments izteica piekrišanu šim pieprasījumam.


7.9. Tiesību aktu pakete sociālajā jomā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008 un B6-0434/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0378/2008
Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0427/2008
Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0429/2008
Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0433/2008
Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0434/2008
Noraidīts.

Par balsojumu uzstājās:

Philip Bushill-Matthews PPE-DE grupas vārdā atsauca rezolūcijas priekšlikumu B6-0376/2008, kas bija iesniegts viņa grupas vārdā.


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) B6-0425/2008: Simon Busuttil.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Gadskārtējās debates par sasniegumiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants) B6-0425/2008: Frank Vanhecke.

Marianne Mikko ziņojums - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen un Pál Schmitt PPE-DE grupas vārdā.

Energoresursu cenu noregulēšana RC-B6-0428/2008: Peter Baco un Czesław Adam Siekierski.

Alessandro Foglietta ziņojums - A6-0256/2008: Renate Sommer.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Zuzana Roithová norādīja, ka viņas balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par Alessandro Foglietta ziņojumu - A6-0256/2008.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Pierre Schapira informēja par to, ka viņš bija klāt, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


11. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas pieprasījuma Parlaments nolēma apstiprināt Flaviu Călin Rus deputāta mandātu, kas ir spēkā no 2008. gada 24. jūnija, Eleonora Lo Curto mandātu, kas ir spēkā no 2008. gada 24. jūlija, un Andrzej Wielowieyski mandātu, kas ir spēkā no 2008. gada 26. augusta.


12. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Kopējā nostāja, ko Padome 2008. gada 19. maijā pieņēmusi, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Kopējā nostāja, ko Padome 2008.gada 15.septembrī pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 26.09.2008.


13. Eiropas skolu reformas novērtējums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0066/2008), kuru uzdeva Katerina Batzeli un Erna Hennicot-Schoepges CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas skolu reformas novērtējums (B6-0454/2008).

Erna Hennicot-Schoepges izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Cornelis Visser PPE-DE grupas vārdā, Maria Badia i Cutchet PSE grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā, László Tőkés Verts/ALE grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Roberto Fiore, pie grupām nepiederošs deputāts, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Zdzisław Zbigniew Podkański un Mihaela Popa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dumitru Oprea, Roberta Alma Anastase, Zbigniew Zaleski, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Christopher Beazley, Mario Mauro un Erna Hennicot-Schoepges.

Uzstājās Siim Kallas.

Debates tika slēgtas.


14. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas un Eiropas Kopienas sadarbības memoranda noslēgšanu drošības kontroļu/pārbaužu jomā un ar to saistītos jautājumos (COM(2008)0335 - C6-0320/2008 – 2008/0111(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes un Komisijas lēmumams par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0105 - C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikuma grozījumam Padomes lēmumam par Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un tās Protokola par gaisa kuģiem, kas 2001. gada 16. novembrī kopīgi pieņemti Keiptaunā, noslēgšanu (COM(2008)0508 – C6-0329/2008 – 2008/0162(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Komisijas darba dokuments: Priekšlikums Iestāžu nolīgumam - Partnerība komunikācijā par Eiropu (COM(2007)0569 - C6-0331/2008 – 2007/2222(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

CULT

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON


15. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

154

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

75

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

276

49/2008

Jana Bobošíková

27

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

424

51/2008

Riccardo Ventre

22

52/2008

Adrian Severin

64

53/2008

Daniel Strož

20

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

20

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

25

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

156

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

56

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

23

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

19

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

7

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

29

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

106

64/2008

Vladimír Železný

17

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

27

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

34

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

35

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

149

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

47

71/2008

Andreas Mölzer

22

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

19

73/2008

Jean-Claude Martinez

9

74/2008

Daniel Strož

9

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

101

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

24

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

20

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

40


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 08.10.2008. un 09.10.2008.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.00.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia , Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Robsahm, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika