Indiċi 
Minuti
PDF 192kWORD 115k
Il-Ħamis, 25 ta' Settembru 2008 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dibattitu annwali dwar il-progress magħmul fl-Ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (Artikoli 2 u 39 tat-TUE) (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Pakkett soċjali (It-tieni parti: kura tas-saħħa transkonfinali) (dibattitu)
 5.Merħba
 6.Dikjarazzjoni tal-President
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Il-midja komunitarja fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.It-taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tat-trattament tas-servizzi finanzjarji u ta' l-assikurazzjoni * (votazzjoni)
  
7.3.Dibattitu annwali dwar il-progress magħmul fl-Ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (Artikoli 2 u 39 tat-TUE) (votazzjoni)
  
7.4.Konċentrazzjoni u pluraliżmu fil-midja fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
7.5.Il-Kontroll tal-prezzijiet tal-enerġija (votazzjoni)
  
7.6.In-Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità (White Paper) (votazzjoni)
  
7.7.Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet ta' l-awtur online (votazzjoni)
  
7.8."IASCF: Reviżjoni tal-kostrituzzjoni - responsabilità pubblika u l-kompożizzjoni ta' l-IASB - proposti għal tibdil" (votazzjoni)
  
7.9.Pakkett soċjali (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Verifika tas-setgħat
 12.Avviż dwar il-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 13.Rapport ta' progress dwar ir-riforma ta' l-Iskejjel Ewropej (dibattitu)
 14.Dokumenti mressqa
 15.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Dati tas-seduti li jmiss
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Marek SIWIEC
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.00.


2. Dibattitu annwali dwar il-progress magħmul fl-Ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (Artikoli 2 u 39 tat-TUE) (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0005/2008) mressqa minn Jean-Marie Cavada, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Dibattitu annwali 2007 dwar il-progress li sar rigward iz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (FSJA) (Artikoli 2 u 39 tat-Trattat UE) (B6-0006/2008)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0006/2008) mressqa minn Jean-Marie Cavada, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Dibattitu annwali 2007 dwar il-progress li sar rigward iz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (FSJA) (Artikoli 2 u 39 tat-Trattat UE) (B6-0007/2008)

Id-dibattitu sar fid-data 31.01.2008 (punt 4 tal- Minuti ta' 31.01.2008).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fl-aħħar tad-dibattitu, skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Gérard Deprez, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar id-dibattitu annwali dwar il-progress li sar fl-2007 fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (Artikoli 2 u 39 tat-Trattat UE) (B6-0425/2008)

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 25.09.2008 .


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 23/2008 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0302/2008).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.


4. Pakkett soċjali (It-tieni parti: kura tas-saħħa transkonfinali) (dibattitu)

L-ewwel parti tad-dibattitu saret fit-2 ta' Settembru 2008 (punt 4 tal- Minuti ta' 02.09.2008).

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Pakkett soċjali (It-tieni parti: kura tas-saħħa transkonfinali)

Roselyne Bachelot-Narquin (President fil-kariga tal-Kunsill) u Androula Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: John Bowis f'isem il-Grupp PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt f'isem il-Grupp PSE, Jules Maaten f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp IND/DEM, Luca Romagnoli Membru mhux affiljat, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker u Marian Harkin.

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi-President

Tkellmu: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu u Dariusz Rosati.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin u Panayiotis Demetriou.

Tkellmu: Roselyne Bachelot-Narquin u Androula Vassiliou.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, dwar il-Pakkett Soċjali (B6-0378/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Pakkett Soċjali (B6-0379/2008)

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten u Viktória Mohácsi f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Pakkett Soċjali (B6-0427/2008)

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg u Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Pakkett Soċjali (B6-0429/2008)

- Martin Schulz, Harlem Désir u Stephen Hughes f'isem il-Grupp PSE, dwar il-Pakkett Soċjali (B6-0433/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo u Mary Lou McDonald f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Pakkett Soċjali (B6-0434/2008)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal- Minuti ta' 25.09.2008 .

PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING


5. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni tal-Knesset, immexxija minn Amira Dotan, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.

°
° ° °

Tkellmu: Sarah Ludford li, b'referenza għal email tas-Segretarju Ġenerali tal-bieraħtlura, it-Tlieta 23.09.2008, dwar l-attivitajiet tal-Parlament li se jerġgħu jibdew isiru fi Strasburgu mis-sessjoni ta' Ottubru II, talbet biex tkun taf fuq liema bażi ttieħdet din id-deċiżjoni (Il-President weġibha li se jsir avviż għall-Membri kollha) u Alexander Alvaro, li tkellem kontra l-fatt li l-avviż ta' stedina għal appoġġ għad-Dikjarazzjoni bil-miktub 0075/2008 biex is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew jinżammu kollha Brussell tneħħa mingħajr il-kunsens tal-awturi ta' din id-dikjarazzjoni (Il-President ħa nota ta' dan).


6. Dikjarazzjoni tal-President

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew tal-Lingwi, li se jkun iċċelebrat għada is-26.09.2008.

°
° ° °

Tkellmet Elizabeth Lynne għal darb'oħra dwar il-kwistjoni mqajma qabel minn Sarah Ludford (Il-President weġibha li s-sigurtà tal-bini tal-Parlament fi Strasburgu hi tal-istess l-livell li hemm Brussell).


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Il-midja komunitarja fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-midja komunitarja fl-Ewropa [2008/2011(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0456)


7.2. It-taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tat-trattament tas-servizzi finanzjarji u ta' l-assikurazzjoni * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tat-trattament tas-servizzi finanzjarji u ta' l-assikurazzjoni [COM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0457)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0457)


7.3. Dibattitu annwali dwar il-progress magħmul fl-Ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (Artikoli 2 u 39 tat-TUE) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0425/2008

Id-dibattitu sar fid-data 31.01.2008 (punt 4 tal- Minuti ta' 31.01.2008).

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret il-25_09.2008 (punt 3 tal-minuti tal-25_09.2008).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0458)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE-DE, ressaq emenda orali għall-Emenda 1, li ma nżammitx, iżjed minn 40 Membru kien kontriha.


7.4. Konċentrazzjoni u pluraliżmu fil-midja fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-konċentrazzjoni u pluraliżmu fil-midja fl-Unjoni Ewropea [2007/2253(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

Tkellmu: Ignasi Guardans Cambó, li kkritika l-aħħar emenda għall-Artikolu 45, paragrafu 2, tar-Regoli ta' Proċedura, għaliex skont hu, din tagħmilha iżjed diffiċli li jkun hemm ftehim bejn il-grupi politiċi, Monica Frassoni, dwar l-istess suġġett u fl-istess ħin dwar is-sitwazzjoni tal-midja fl-Italja, Marianne Mikko (rapporteur), Pál Schmitt, li jiddispjaċih li r-rapport li issa jkollu jitressaq għall-votazzjoni ma ġiex indirizzat waqt dibattitu imma waqt “preżentazzjoni qasira” skont l-Artikolu 131a tar-Regoli ta' Proċedura, Daniel Cohn-Bendit dwar il-proċedura ta' emenda ta' din ta' l-aħħar, u Stefano Zappalà dwar l-intervent ta' Monica Frassoni (Il-President jenfasizza li l-Parlament huwa sovran f'dak li għandu x'jaqsam mal-emendi tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u jiddeċiedi li jipproċedi bil-votazzjoni).

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0459)


7.5. Il-Kontroll tal-prezzijiet tal-enerġija (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0435/2008, B6-0436/2008, B6-0445/2008 u B6-0446/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0428/2008

(flok B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0436/2008 u B6-0445/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Giles Chichester u Urszula Gacek f'isem il-Grupp PPE-DE,
Hannes Swoboda u Robert Goebbels f'isem il-Grupp PSE,
Wolf Klinz, Sophia in 't Veld u Anne Laperrouze f'isem il-Grupp ALDE,
Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Eugenijus Maldeikis, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberts Zīle u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2008)0460)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0435/2008 u B6-0446/2008 skadew.)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Urszula Gacek biex tavża li kellha problema teknika fit-tqassim tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub previsti mill-Artikolu 142, paragrafu 7, tar-Regoli ta' Proċedura.


7.6. In-Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità (White Paper) (votazzjoni)

Rapport dwar il-White Paper dwar kwistjonijiet ta’ saħħa marbuta man-nutriment, il-piż żejjed u l-obeżità [2007/2285(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0461)


7.7. Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet ta' l-awtur online (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0423/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0462)


7.8. "IASCF: Reviżjoni tal-kostrituzzjoni - responsabilità pubblika u l-kompożizzjoni ta' l-IASB - proposti għal tibdil" (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0450/2008

Tkellmu: Piia-Noora Kauppi f'isem il-Grupp PPE-DE, li talbet il-pospeniment tal-votazzjoni għas-sessjoni parzjali li jmiss, skont l-Artikolu 170(4), tar-Regoli ta' Proċedura, u Pervenche Berès, President tal-Kumitat ECON, li appoġġja din it-talba.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu għal din it-talba.


7.9. Pakkett soċjali (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008 u B6-0434/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0378/2008
Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0427/2008
Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0429/2008
Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0433/2008
Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0434/2008
Rifjutata

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Philip Bushill-Matthews f'isem il-Grupp PPE-DE, irtira l-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0376/2008 mressqa f'isem il-grupp tiegħu.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Dibattitu annwali dwar il-progress magħmul fl-Ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (Artikoli 2 u 39 tat-TUE) B6-0425/2008: Simon Busuttil

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Dibattitu annwali dwar il-progress magħmul fl-Ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (Artikoli 2 u 39 tat-TUE) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Rapport Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen u Pál Schmitt f'isem il-Grupp PPE-DE

Il-Kontroll tal-prezzijiet tal-enerġija RC-B6-0428/2008: Peter Baco u Czesław Adam Siekierski

Rapport Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Zuzana Roithová għarrfet li l-post għall-votazzjoni tagħha ma ħadimx waqt il-votazzjoni dwar ir-Rapport Alessandro Foglietta - A6-0256/2008.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

Pierre Schapira avża li hu kien preżenti iżda ismu ma kienx imniżżel fir-reġistru tal-attendenza.


11. Verifika tas-setgħat

Fuq proposta tal-Kumitat JURI tiegħu, il-Parlament iddeċieda li jivvalida l-mandati tal-Membri Flaviu Călin Rus, b'seħħ mill-24 ta' Ġunju 2008, Eleonora Lo Curto, b'seħħ mill-24 ta' Lulju 2008 u Andrzej Wielowieyski, b'seħħ mis-26 ta' Awissu 2008.


12. Avviż dwar il-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President ħabbar, skond l-Artikolu 57(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet komuni li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni komuni adotta mill-Kunsill 19 ta' Mejju 2008 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fil-15 ta' Settembru 2008 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 26.09.2008.


13. Rapport ta' progress dwar ir-riforma ta' l-Iskejjel Ewropej (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0066/2008) mressqa minn Katerina Batzeli u Erna Hennicot-Schoepges, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Rapport ta' progress dwar ir-riforma ta' l-Iskejjel Ewropej (B6-0454/2008)

Erna Hennicot-Schoepges għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Cornelis Visser f'isem il-Grupp PPE-DE, Maria Badia i Cutchet f'isem il-Grupp PSE, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, László Tőkés f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Roberto Fiore Membru mhux affiljat, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Zdzisław Zbigniew Podkański u Mihaela Popa.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Dumitru Oprea, Roberta Alma Anastase, Zbigniew Zaleski, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Christopher Beazley, Mario Mauro u Erna Hennicot-Schoepges.

Tkellem Siim Kallas.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Memorandum ta’ Kooperazzjoni bejn l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Avjazzjoni Ċivili u l-Komunità Ewropea f’dak li għandu x’jaqsam mal-verifiki/l-ispezzjonijiet tas-sigurtà u l-kwistjonijiet relatati (COM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Każakstan, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta emendata għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni dwar Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli u l-Protokoll tagħha dwar affarijiet li jolqtu b'mod speċifiku apparat użat fl-ajruplani, adottata b'mod konġunt f'Cape Town fis-16 ta' Novembru 2001 (COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni: Proposta għal ftehim inter-istituzzjonali - Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija (COM(2007)0569 - C6-0331/2008 - 2007/2222(ACI))

irreferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

CULT

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2182/2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti ta' l-euro (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON


15. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

154

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

75

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

276

49/2008

Jana Bobošíková

27

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

424

51/2008

Riccardo Ventre

22

52/2008

Adrian Severin

64

53/2008

Daniel Strož

20

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

20

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

25

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

156

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

56

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

23

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

19

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

7

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

29

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

106

64/2008

Vladimír Železný

17

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

27

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

34

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

35

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

149

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

47

71/2008

Andreas Mölzer

22

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

19

73/2008

Jean-Claude Martinez

9

74/2008

Daniel Strož

9

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

101

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

24

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

20

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

40


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skont l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


17. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 08.10.2008 u 09.10.2008.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.00.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia , Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Robsahm, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza