Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0101(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0360/2008

Внесени текстове :

A6-0360/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/10/2008 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0465

Протокол
Четвъртък, 9 октомври 2008 г. - Брюксел

7.3. Създаване на Европейска информационна система за данните за съдимост (ECRIS) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2008/XX/ПВР [COM(2008)0332 - C6-0216/2008 - 2008/0101(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Luca Romagnoli (A6-0360/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0465)

Правна информация - Политика за поверителност