Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0523/2008

Συζήτηση :

PV 08/10/2008 - 25
CRE 08/10/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 09/10/2008 - 7.12
CRE 09/10/2008 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0474

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 - Βρυξέλλες

7.12. Αρκτική Διακυβέρνηση σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0523/2008, B6-0526/2008 και B6-0528/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0523/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0523/2008, B6-0526/2008 και B6-0528/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola και John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Michel Rocard, Véronique De Keyser, Maria Badia i Cutchet και Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Diana Wallis, Johannes Lebech, Kyösti Virrankoski, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt και Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0474)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- η Satu Hassi, για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1 (κρατείται)·

- Diana Wallis, για να παρουσιάσει προφορικές τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη Δ και στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ (κρατούνται).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου