Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 9 октомври 2008 г. - Брюксел

10. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Pier Antonio Panzeri - A6-0365/2008:
Румяна Желева и Astrid Lulling

Доклад Gabriele Zimmer - A6-0364/2008:
Anja Weisgerber, Syed Kamall и Czesław Adam Siekierski

RC-B6-0527/2008 - Положението в Беларус:
Milan Horáček и Czesław Adam Siekierski

RC-B6-0521/2008 - Временно прекратяване на кръга от преговори Доха на Световната търговска организация и бъдеще на Програмата за развитие от Доха:
Czesław Adam Siekierski и Syed Kamall

Доклад Carlos Carnero González - A6-0347/2008:
Bogdan Pęk, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Daniel Hannan, Roger Helmer и Syed Kamall

Доклад Richard Seeber - A6-0362/2008:
Gyula Hegyi, Cristina Gutiérrez-Cortines и Madeleine Jouye de Grandmaison

Доклад Ieke van den Burg и Daniel Dăianu - A6-0359/2008:
Astrid Lulling

Доклад Alojz Peterle - A6-0350/2008:
Paul Rübig

Правна информация - Политика за поверителност