Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 9 октомври 2008 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Използване на символите на Съюза в Парламента (нов член 202а) (разискване)
 4.Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС (2008-2013 г.) (разискване)
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.In memoriam
 7.Време за гласуване
  7.1.Да общуваме на тема Европа в партньорство (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.2.Протокол към Споразумението ЕО/Конфедерация Швейцария относно свободното движение на хора (участие на България и Румъния ) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Създаване на Европейска информационна система за данните за съдимост (ECRIS) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Борбата срещу недекларирания труд (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Насърчаване на социалното включване и борба с бедността (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.6.Споразумение между Европейската общност и Украйна във връзка със запазването на ангажименти в областта на търговията с услуги * (гласуване)
  7.7.Фондация на Комитета по международни счетоводни стандарти (гласуване)
  7.8.Положението в Беларус (гласуване)
  7.9.Временно прекратяване на кръга от преговори Доха на Световната търговска организация и бъдеще на Програмата за развитие от Доха (гласуване)
  7.10.Използване на символите на Съюза в Парламента (нов член 202а) (гласуване)
  7.11.Недостиг на вода и сушите в Европейския съюз (гласуване)
  7.12.Управлението на Арктика (гласуване)
  7.13.Прилагане на социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт (гласуване)
  7.14.Последващи мерки при процеса „Ламфалуси”: бъдеща структура на надзора (гласуване)
  7.15.Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС (2008-2013 г.) (гласуване)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Проверка на пълномощията
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 13.Решения относно някои документи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (171 kb) Присъствен списък (60 kb)       
 
Протокол (119 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от различните гласувания (325 kb) Поименни гласувания (879 kb) 
 
Протокол (215 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от различните гласувания (182 kb) Поименни гласувания (300 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност