Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg

3. Parlamentets sammansättning

De behöriga slovenska myndigheterna hade meddelat att Borut Pahor valts till ledamot av Republiken Sloveniens parlament.

I enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet och artikel 4.1 i arbetsordningen konstaterade parlamentet att platsen varit vakant med verkan från och med den 15.10.2008.

°
° ° °

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Monica Giuntini utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Lilli Gruber, med verkan från och med den 17.10.2008.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Monica Giuntini fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy