Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg

5. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i artikel 251 i traktaten, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 3 (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1 (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske kontor (kodificeret udgave) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod eksport af metallisk kviksølv og visse kviksølvforbindelser og -blandinger og om sikker oplagring af metallisk kviksølv (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ophævelse af Rådets beslutning 85/368/EØF om sammenlignelighed af de ved erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opnåede kvalifikationer (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (omarbejdning) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om energistatistik (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af kontrol ved medlemsstaternes grænser i forbindelse med transport ad landevej og indre vandveje (kodificeret udgave) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik