Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 20. lokakuuta 2008 - Strasbourg

5. Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan teemavuodesta (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräiden Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta - Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn - Kolmas osa (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn soveltamisalaan kuuluvien säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta - Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn - Ensimmäinen osa (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY, EURATOM) salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle (kodifioitu toisinto) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (uudelleenlaadittu) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energiatilastoista (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus valvonnan poistamisesta jäsenvaltioiden rajoilla maantie- ja sisävesiliikenteessä (kodifioitu toisinto) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö