Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2008. október 20., Hétfő - Strasbourg

5. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Harmadik rész (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/ek tanácsi határozat szerinti kiigazításáról, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - első rész (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált változat) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről (kodifikált szöveg) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az európai közösségek statisztikai hivatala részére történő továbbításáról (kodifikált szöveg) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a szakképesítéseknek az Európai közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságáról szóló 85/368/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (átdolgozott szöveg) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiastatisztikáról (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamok határain a közúti és belvízi özlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről (kodifikált szöveg) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat