Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2008 m. spalio 20 d. - Strasbūras

5. Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 68 straipsnį kartu su Tarybos Pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos bendro sprendimo procedūros metu priimtus teisės aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Trečioji dalis (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kai kurių teisės aktų, kuriems taikoma Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Pirmoji dalis (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, EURATOMAS) dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (kodifikuota redakcija) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, panaikinantį Tarybos sprendimą 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (nauja redakcija) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl energetikos statistikos (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD)),

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kontrolės, atliekamos valstybių narių pasienyje kelių ir vidaus vandenų transporto srityje, panaikinimo (kodifikuota redakcija) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD)).

Teisinė informacija - Privatumo politika