Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 20. oktober 2008 - Strasbourg

5. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom -Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Tretji del (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Prvi del (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirano besedilo) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (kodificirano besedilo) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Uredba (ES, EURATOM) Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad evropskih skupnosti (kodificirano besedilo) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Odločba Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Odločbe sveta 85/368/EGS o primerljivosti poklicnih kvalifikacij med državami članicami Evropske skupnosti (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Direktiva Evropskega prlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (prenovitev) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o statistiki energetike (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi kontrol na mejah držav članic na področju cestnega prometa in prometa po celinskih vodnih poteh (kodificirano besedilo) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov