Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 20. lokakuuta 2008 - Strasbourg

6. Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin (työjärjestyksen 204 a artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu ensimmäisessä käsittelyssä 20. toukokuuta 2008 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi liha- ja kotieläintilastoista sekä neuvoston direktiivien 93/23/ETY, 93/24/ETY ja 93/25/ETY kumoamisesta
P6_TA(2008)0206 - (KOM(2007)0129 – C6 0099/2007 – 2007/0051(COD)) - AGRI

Työjärjestyksen 204 a artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö