Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2008. október 20., Hétfő - Strasbourg

6. Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2008. május 20-án került elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a húsra és állatállományra vonatkozó statisztikákról valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
P6_TA-PROV(2008)0206 - (COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051 (COD)) – AGRI

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat