Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург

11. Ред на работа
CRE

Съгласно дневния ред се пристъпва към определяне реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на октомври 2008 (PE 414.427/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

понеделник

- не се предлага промяна

вторник

- не се предлага промяна

сряда

Искане на комисия REGI за отлагане за ноемврийската сесия на разискването по въпроса с искане за устен отговор относно Фонда за солидарност на Европейския съюз (точка 36 от PDOJ).

Изказа се Lambert van Nistelrooij, който представи мотивите за искането.

Парламентът одобрява искането.


четвъртък

- не се предлага промяна

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Philip Bradbourn относно сигурността на кабинетите на членовете на Парламента в сградите в Страсбург в периодите между сесиите (Председателят му отговори, че генералният секретар ще се заеме с въпроса).

Правна информация - Политика за поверителност