Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург

11. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Съгласно дневния ред се пристъпва към определяне реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на октомври 2008 (PE 414.427/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

понеделник

- не се предлага промяна

вторник

- не се предлага промяна

сряда

Искане на комисия REGI за отлагане за ноемврийската сесия на разискването по въпроса с искане за устен отговор относно Фонда за солидарност на Европейския съюз (точка 36 от PDOJ).

Изказа се Lambert van Nistelrooij, който представи мотивите за искането.

Парламентът одобрява искането.


четвъртък

- не се предлага промяна

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Philip Bradbourn относно сигурността на кабинетите на членовете на Парламента в сградите в Страсбург в периодите между сесиите (Председателят му отговори, че генералният секретар ще се заеме с въпроса).

Правна информация - Политика за поверителност