Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg

11. Arbejdsplan
CRE

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne i oktober 2008 (PE 414.427/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mandag

- ingen ændringer

Tirsdag

- ingen ændringer

Onsdag

Anmodning fra REGI om at udsætte forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om EU's Solidaritetsfond (punkt 36 i PDOJ) til mødeperioden i november.

Lambert van Nistelrooij tog ordet og begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.


Torsdag

- ingen ændringer

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Philip Bradbourn tog ordet vedrørende sikkerheden i medlemmernes kontorer i Parlamentets bygninger i Strasbourg uden for mødeperioderne (Formanden svarede, at generalsekretæren ville tage sig af spørgsmålet).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik