Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 października 2008 r. - Strasburg

11. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w październiku 2008 (PE 414.427/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

poniedziałku,

- bez zmian

wtorku,

- bez zmian

środy,

Wniosek komisji REGI wnioskującej o przeniesienie na sesję listopadową debaty w sprawie pytania ustnego na temat funduszy solidarności Unii Europejskiej (punkt 36 PDOJ).

Głos zabrał Lambert van Nistelrooij, motywując wniosek.

Parlament przyjął wniosek.


czwartku,

- bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrał Philip Bradbourn w sprawie bezpieczeństwa biur posłów w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu poza okresem sesyjnym (Przewodniczący odpowiedział, że sprawą zajmuje się sekretarz generalny).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności