Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg

11. Arbetsplan
CRE

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdena i oktober 2008 (PE 414.427/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

måndagen

- inga ändringar

tisdagen

- inga ändringar

onsdagen

Begäran från utskottet REGI om att skjuta upp debatten om den muntliga frågan om Europeiska unionens solidaritetsfond till sammanträdesperioden i november (punkt 36 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista).

Talare: Lambert van Nistelrooij, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.


torsdagen

- inga ändringar

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Philip Bradbourn om säkerheten i ledamöternas rum i byggnaderna i Strasbourg utanför sammanträdesperioderna (talmannen svarade att generalsekreteraren arbetar med denna fråga).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy