Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0072(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0373/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0373/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 13
CRE 20/10/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0507

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

13. Προσωρινή απασχόληση ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή απασχόληση [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Harlem Désir (A6-0373/2008)

Ο Harlem Désir παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Xavier Bertrand (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, José Albino Silva Peneda, Richard Falbr, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl και Csaba Őry.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Richard Howitt και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Παρεμβαίνουν οι Xavier Bertrand, Vladimír Špidla και Harlem Désir.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου