Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0072(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0373/2008

Ingivna texter :

A6-0373/2008

Debatter :

PV 20/10/2008 - 13
CRE 20/10/2008 - 13

Omröstningar :

PV 22/10/2008 - 4.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0507

Protokoll
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg

13. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Harlem Désir (A6-0373/2008)

Harlem Désir redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) och Xavier Bertrand (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Elisabeth Morin för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Ona Juknevičienė för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Roger Helmer, grupplös, José Albino Silva Peneda, Richard Falbr, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kyriacos Triantaphyllides, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl och Csaba Őry.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Richard Howitt och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Talare: Xavier Bertrand, Vladimír Špidla och Harlem Désir.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 22.10.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy