Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0135(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0361/2008

Разисквания :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Гласувания :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0502

Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург

14. Приложимо право към брачни дела * - Изменение на регламент относно компетентността и за въвеждане на правила, отнасящи се до правото, приложимо към брачни дела (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0106/2008) зададен от Evelyne Gebhardt и Gérard Deprez, от името на комисията LIBE, към Комисията: Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността и за въвеждане на правила, отнасящи се до правото, приложимо към брачни дела (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt представи доклада и разви въпроса, изискващ устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Carlo Casini (докладчик по становището на комисията JURI), Panayiotis Demetriou, от името на групата PPE-DE, Inger Segelström, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Daciana Octavia Sârbu и Gerard Batten.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak и Dumitru Oprea.

Изказа се Jacques Barrot.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказа се Evelyne Gebhardt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.26 от протокола от 21.10.2008.

Правна информация - Политика за поверителност