Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0135(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0361/2008

Forhandlinger :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Afstemninger :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0502

Protokol
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg

14. Lovvalgsregler i ægteskabssager * - Ændring af forordning om kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager [KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0106/2008) af Evelyne Gebhardt og Gérard Deprez for LIBE til Kommissionen: Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt forelagde sin betænkning og begrundede den mundtlige forespørgsel.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Carlo Casini (ordfører for udtalelse fra JURI), Panayiotis Demetriou for PPE-DE-Gruppen, Inger Segelström for PSE-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu og Gerard Batten.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak og Dumitru Oprea.

Jacques Barrot tog ordet.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Evelyne Gebhardt tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.26 i protokollen af 21.10.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik