Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0135(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0361/2008

Arutelud :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Hääletused :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0502

Protokoll
Esmaspäev, 20. oktoober 2008 - Strasbourg

14. Abieluasjades kohaldatav õigus * – Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega [KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0106/2008), mille esitas(id) Evelyne Gebhardt ja Gérard Deprez LIBE komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt tutvustas raportit ja esitas suuliselt vastatava küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Carlo Casini (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Panayiotis Demetriou fraktsiooni PPE-DE nimel, Inger Segelström fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Daciana Octavia Sârbu ja Gerard Batten.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak ja Dumitru Oprea.

Sõna võttis Jacques Barrot.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Sõna võttis Evelyne Gebhardt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.26.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika