Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0135(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0361/2008

Debatten :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Stemmingen :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0502

Notulen
Maandag 20 oktober 2008 - Straatsburg

14. Toepasselijk recht in huwelijkszaken * - Wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Mondelinge vraag (O-0106/2008) van Evelyne Gebhardt en Gérard Deprez, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt leidt het verslag in en licht de mondelinge vraag toe.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlo Casini (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Panayiotis Demetriou, namens de PPE-DE-Fractie, Inger Segelström, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Daciana Octavia Sârbu en Gerard Batten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak en Dumitru Oprea.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evelyne Gebhardt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.26 van de notulen van 21.10.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid