Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0135(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0361/2008

Debaty :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Głosowanie :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0502

Protokół
Poniedziałek, 20 października 2008 r. - Strasburg

14. Prawo właściwe w sprawach małżeńskich * - Zmiana rozporządzenia w odniesieniu do jurysdykcji i ustanawiająca zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzającego zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Pytanie ustne (O-0106/2008) zadane przezEvelyne Gebhardt i Gérard Deprez, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzające zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt przedstawiła swoje sprawozdanie i zadała pytanie ustne.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Carlo Casini (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Panayiotis Demetriou w imieniu grupy PPE-DE, Inger Segelström w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Daciana Octavia Sârbu i Gerard Batten.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak i Dumitru Oprea.

Głos zabrał Jacques Barrot.

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Evelyne Gebhardt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.26 protokołu z dnia 21.10.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności