Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0135(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0361/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Hlasovanie :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0502

Zápisnica
Pondelok, 20. októbra 2008 - Štrasburg

14. Rozhodné právo v manželských veciach * - Zmena a doplnenie nariadenia, pokiaľ ide o súdnu právomoc a zavedenie pravidiel týkajúcich sa rozhodného práva v manželských veciach (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0106/2008) , ktorú položili Evelyne Gebhardt a Gérard Deprez, za výbor LIBE, pre Komisiu: Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt uviedla správu a rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlo Casini (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, Inger Segelström za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Daciana Octavia Sârbu a Gerard Batten.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak a Dumitru Oprea.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

V rozprave vystúpila Evelyne Gebhardt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.26 zápisnice zo dňa 21.10.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia