Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0135(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0361/2008

Debatter :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Omröstningar :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0502

Protokoll
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg

14. Tillämplig lag i äktenskapsmål * - Ändring av förordning om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål [KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Muntlig fråga (O-0106/2008) från Evelyne Gebhardt och Gérard Deprez, för utskottet LIBE, till kommissionen: Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt redogjorde för sitt betänkande och utvecklade den muntliga frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Jacques Barrot (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Carlo Casini (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Panayiotis Demetriou för PPE-DE-gruppen, Inger Segelström för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Daciana Octavia Sârbu och Gerard Batten.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak och Dumitru Oprea.

Talare: Jacques Barrot.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Evelyne Gebhardt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.26 i protokollet av den 21.10.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy