Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2187(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0403/2008

Разисквания :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Гласувания :

PV 22/10/2008 - 6.1
CRE 22/10/2008 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0512

Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург

15. Оценка на споразумението PNR между ЕС и Австралия - Списъци с имена на пътници (PNR) и ЕС (разискване)
CRE

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на произхождащи от Европейския съюз резервационни данни за пътниците (PNR данни) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа служба [2008/2187(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0100/2008) зададен от Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn и Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на комисията LIBE, към Комисията: списъците с имена на пътници (PNR) в ЕС (B6-0476/2008)

Sophia in 't Veld, след като изрази съжаление относно отсъствието на представители на Съвета, представи доклада и разви въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ).

Председателят се върна на забележката на докладчика относно отсъствието на представители на Съвета и прикани докладчика да се обърне към председателя на своята политическа група.

Изказа се Sophia in 't Veld.

Изказаха се: Philip Bradbourn, от името на групата PPE-DE, Roselyne Lefrançois, от името на групата PSE, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Carlos Coelho и Stavros Lambrinidis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki и Luis de Grandes Pascual.

Изказаха се: Jacques Barrot и Sophia in 't Veld.

Предложението за резолюция, което следва да се внесе съгласно член 108, параграф 5 от правилника, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от Протокола от 22.10.2008 г. за доклада A6-0403/2008 (гласуването на предложението за резолюция ще се проведе на някоя от следващите месечни сесии).

Правна информация - Политика за поверителност