Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2187(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0403/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 6.1
CRE 22/10/2008 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0512

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

15. Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ - Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (PNR) στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας [2008/2187(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0100/2008) που κατέθεσε Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn και Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (B6-0476/2008)

Η Sophia in 't Veld, αφού εκφράσει τη λύπη της για την απουσία του Συμβουλίου, παρουσιάζει την έκθεσή της και αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος επανέρχεται στα λόγια της εισηγήτριας όσον αφορά την απουσία του Συμβουλίου και την καλεί να αναφέρει το ζήτημα στον Πρόεδρο της πολιτικής της ομάδας.

Παρεμβαίνει η Sophia in 't Veld.

Παρεμβαίνουν οι Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Roselyne Lefrançois, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carlos Coelho και Σταύρος Λαμπρινίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki και Luis de Grandes Pascual.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot και Sophia in 't Veld.

Η πρόταση ψηφίσματος που θα κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού, θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008, για την έκθεση A6-0403/2008 (η ψηφοφορία επί της προτάσεως ψηφίσματος θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου ολομελείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου