Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2187(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0403/2008

Arutelud :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Hääletused :

PV 22/10/2008 - 6.1
CRE 22/10/2008 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0512

Protokoll
Esmaspäev, 20. oktoober 2008 - Strasbourg

15. Austraalia-ELi reisijate isikuandmete (PNR) lepingu hindamine – EL ja reisijaandmed (PNR) (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile, sõlmimise kohta [2008/2187(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0100/2008), mille esitas(id) Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn ja Sylvia-Yvonne Kaufmann LIBE komisjoni nimel komisjonile: ELi reisijate isikuandmed (B6-0476/2008)

Sophia in 't Veld väljendas kahetsust seoses nõukogu puudumisega, tutvustas raportit ja esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Asepresident pöördus tagasi raportööri märkuse juurde, mis käsitles nõukogu puudumist, ja palus tal pöörduda oma fraktsiooni esimehe poole.

Sõna võttis Sophia in 't Veld.

Sõna võtsid Philip Bradbourn fraktsiooni PPE-DE nimel, Roselyne Lefrançois fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carlos Coelho ja Stavros Lambrinidis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki ja Luis de Grandes Pascual.

Sõna võtsid Jacques Barrot ja Sophia in 't Veld.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel esitatav resolutsioon tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: raport A6-0403/2008 22.10.2008protokoll punkt 6.1 (resolutsiooni ettepaneku hääletus toimub mõnel edaspidisel osaistungjärgul).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika