Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2187(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0403/2008

Debatten :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Stemmingen :

PV 22/10/2008 - 6.1
CRE 22/10/2008 - 6.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0512

Notulen
Maandag 20 oktober 2008 - Straatsburg

15. Beoordeling van de PNR-overeenkomst tussen Australië en de EU - Europese Unie en PNR-gegevens (debat)
CRE

Verslag over een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane [2008/2187(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Mondelinge vraag (O-0100/2008) van Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn en Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: PNR-gegevens EU (B6-0476/2008)

Sophia in 't Veld betreurt eerst de afwezigheid van de Raad, waarna zij het verslag inleidt en de mondelinge vraag toelicht.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

De Voorzitter komt terug op de woorden van de rapporteur over de afwezigheid van de Raad en verzoekt haar de kwestie voor te leggen aan de voorzitter van haar fractie.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld.

Het woord wordt gevoerd door Philip Bradbourn, namens de PPE-DE-Fractie, Roselyne Lefrançois, namens de PSE-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Carlos Coelho en Stavros Lambrinidis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki en Luis de Grandes Pascual.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Sophia in 't Veld.

De overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement in te dienen ontwerpresolutie zal later worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 22.10.2008 voor het verslag A6-0403/2008 (de stemming over de ontwerpresolutie zal plaatsvinden tijdens een volgende vergaderperiode).

Juridische mededeling - Privacybeleid