Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2187(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0403/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 6.1
CRE 22/10/2008 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0512

Zápisnica
Pondelok, 20. októbra 2008 - Štrasburg

15. Zhodnotenie dohody o údajoch PNR medzi EÚ a Austráliou - Osobné záznamy cestujúcich (PNR) na úrovni EÚ (rozprava)
CRE

Správa: Návrh odporúčaní Európskeho parlamentu Rade k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (údaje PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami austrálskej colnej správe [2008/2187(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0100/2008) , ktorú položili Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn a Sylvia-Yvonne Kaufmann, za výbor LIBE, pre Komisiu: Osobné záznamy o cestujúcich (PNR) na úrovni EÚ (B6-0476/2008)

Sophia in 't Veld vyjadrila poľutovanie nad neprítomnosťou Rady a potom uviedla správu a rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Predseda sa vrátil k výrokom spravodajkyne o neprítomnosti Rady a vyzval ju, aby sa obrátila na predsedu svojej politickej skupiny.

V rozprave vystúpila Sophia in 't Veld.

Vystúpili títo poslanci: Philip Bradbourn za skupinu PPE-DE, Roselyne Lefrançois za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Carlos Coelho a Stavros Lambrinidis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki a Luis de Grandes Pascual.

Vystúpili: Jacques Barrot a Sophia in 't Veld.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 22.10.2008 k správe A6-0403/2008 (hlasovanie k návrhu uznesenia sa uskutoční na jednej z ďalších schôdzí).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia