Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0145(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0294/2008

Внесени текстове :

A6-0294/2008

Разисквания :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Гласувания :

PV 21/10/2008 - 8.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0497

Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург

16. Програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) (2009-2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Marielle De Sarnez представи доклада.

Изказа се Ján Figeľ (член на Комисията).

Изказаха се: Samuli Pohjamo (докладчик по становището на комисията AFET), Alessandro Battilocchio (докладчик по становището на комисията DEVE), Teresa Riera Madurell (докладчик по становището на комисията FEMM), Ljudmila Novak, от името на групата PPE-DE, и Lissy Gröner, от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказаха се: Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Mikel Irujo Amezaga, от името на групата Verts/ALE, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Manolis Mavrommatis, Christa Prets и Ramona Nicole Mănescu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Маруся Иванова Любчева, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka и Jamila Madeira.

Изказаха се: Ján Figeľ и Marielle De Sarnez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.21 от протокола от 21.10.2008.

Правна информация - Политика за поверителност