Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0145(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0294/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0294/2008

Keskustelut :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Äänestykset :

PV 21/10/2008 - 8.21
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0497

Pöytäkirja
Maanantai 20. lokakuuta 2008 - Strasbourg

16. Erasmus mundus -ohjelma (2009-2013) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2009–2013) [KOM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Marielle De Sarnez esitteli laatimansa mietinnön.

Ján Figeľ (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Samuli Pohjamo (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alessandro Battilocchio (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Teresa Riera Madurell (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ljudmila Novak PPE-DE-ryhmän puolesta ja Lissy Gröner PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Puheenvuorot: Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Manolis Mavrommatis, Christa Prets ja Ramona Nicole Mănescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka ja Jamila Madeira.

Puheenvuorot: Ján Figeľ ja Marielle De Sarnez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.10.2008, kohta 8.21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö