Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0145(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0294/2008

Ingediende teksten :

A6-0294/2008

Debatten :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Stemmingen :

PV 21/10/2008 - 8.21
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0497

Notulen
Maandag 20 oktober 2008 - Straatsburg

16. Erasmus Mundus-programma (2009-2013) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Marielle De Sarnez leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ján Figeľ (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Samuli Pohjamo (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Alessandro Battilocchio (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Teresa Riera Madurell (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Ljudmila Novak, namens de PPE-DE-Fractie, en Lissy Gröner, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Manolis Mavrommatis, Christa Prets en Ramona Nicole Mănescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka en Jamila Madeira.

Het woord wordt gevoerd door Ján Figeľ en Marielle De Sarnez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.21 van de notulen van 21.10.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid