Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0145(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0294/2008

Teksty złożone :

A6-0294/2008

Debaty :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Głosowanie :

PV 21/10/2008 - 8.21
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0497

Protokół
Poniedziałek, 20 października 2008 r. - Strasburg

16. Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działań na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Marielle De Sarnez przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Głos zabrali: Samuli Pohjamo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Alessandro Battilocchio (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Teresa Riera Madurell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Ljudmila Novak w imieniu grupy PPE-DE, i Lissy Gröner w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Mikel Irujo Amezaga w imieniu grupy Verts/ALE, Koenraad Dillen niezrzeszony, Manolis Mavrommatis, Christa Prets i Ramona Nicole Mănescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka i Jamila Madeira.

Głos zabrali: Ján Figeľ i Marielle De Sarnez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.21 protokołu z dnia 21.10.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności