Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0047(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0404/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0404/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 17
CRE 20/10/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0508

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

17. Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Η Roberta Angelilli παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christopher Heaton-Harris (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Titus Corlăţean (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Iliana Malinova Iotova, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Inger Segelström, Mieczysław Edmund Janowski και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μανώλης Μαυρομμάτης, Anna Záborská, Pál Schmitt, Zuzana Roithová, Jim Allister και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Roberta Angelilli

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου