Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0063(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0340/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0340/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 18
CRE 20/10/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0487

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

18. Αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 όσον αφορά την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 [COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Niels Busk (A6-0340/2008)

Ο Niels Busk παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cornelis Visser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Struan Stevenson και Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Avril Doyle, Kathy Sinnott και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Niels Busk.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου