Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0138(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0388/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0388/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.27
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0503

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

19. Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας [COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

Ο Pedro Guerreiro παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Paulo Casaca.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sérgio Marques, Avril Doyle και Manuel Medina Ortega.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Pedro Guerreiro.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου