Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 października 2008 r. - Strasburg

20. Stworzenie światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (krótkie przedstawienie)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie stworzenia światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym pomiędzy Unią Europejską a ubogimi krajami rozwijającymi się, najbardziej narażonymi na skutki zmian klimatycznych [2008/2131(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

Anders Wijkman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 21.10.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności