Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург

21. Управление и партньорство в национален и регионален мащаб (кратко представяне)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно управлението и партньорството в национален и регионален мащаб, както и въз основа на отделни проекти, в областта на регионалната политика [2008/2064(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

Jean Marie Beaupuy представи доклада.

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 21.10.2008.

Правна информация - Политика за поверителност