Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург

22. По-добро законотворчество 2006 г. (кратко представяне)
CRE

Доклад относно „По-добро законотворчество - 2006 г.“ съгласно член 9 от протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност [2008/2045(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

Manuel Medina Ortega представи доклада.

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.17 от протокола от 21.10.2008.

Правна информация - Политика за поверителност