Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 20. októbra 2008 - Štrasburg

22. Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (stručná prezentácia)
Doslovný zápis

Správa: Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality [2008/2045(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

Manuel Medina Ortega uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.17 zápisnice zo dňa 21.10.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia