Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 20 oktober 2008 - Straatsburg

23. Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (korte presentatie)
Volledige verslagen

Verslag over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht - 24e jaarlijkse verslag van de Commissie [2008/2046(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.18 van de notulen van 21.10.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid