Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

24. Στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών [2008/2103(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος (A6-0354/2008)

Ο Γεώργιος Παπαστάμκος παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου