Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 6.Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 204a)
 7.Modtagne dokumenter
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 10.Andragender
 11.Arbejdsplan
 12.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 13.Vikararbejde ***II (forhandling)
 14.Lovvalgsregler i ægteskabssager * - Ændring af forordning om kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (forhandling)
 15.Evaluering af aftalen EU/Australien om passageroplysninger (PNR) - EU-passagerliste (PNR) (forhandling)
 16.Programmet Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (forhandling)
 17.Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier ***I (forhandling)
 18.Genopretning af torskebestandene * (forhandling)
 19.Forvaltning af fiskerflåder i regioner i Fællesskabets yderste periferi * (forhandling)
 20.Global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 21.Forvaltning og partnerskab inden for regionalpolitik (kortfattet forelæggelse)
 22.Bedre lovgivning 2006 (kortfattet forelæggelse)
 23.Kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (kortfattet forelæggelse)
 24.Strategi for reguleringsagenturer (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (151 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) 
 
Protokol (135 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) 
 
Protokol (223 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik