Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 20. oktoober 2008 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 6.Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)
 7.Esitatud dokumendid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 10.Petitsioonid
 11.Tööplaan
 12.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 13.Renditöö ***II (arutelu)
 14.Abieluasjades kohaldatav õigus * – Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (arutelu)
 15.Austraalia-ELi reisijate isikuandmete (PNR) lepingu hindamine – EL ja reisijaandmed (PNR) (arutelu)
 16.Programm Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (arutelu)
 17.Laste kaitse Interneti ja teiste kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisel ***I (arutelu)
 18.Tursavarude taastamine * (arutelu)
 19.Äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamine * (arutelu)
 20.Ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomine (lühiettekanne)
 21.Valitsemine ja partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil lähtepunktina regionaalpoliitika projektides (lühiettekanne)
 22."Parem õigusloome 2006" vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 9 (lühiettekanne)
 23.Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev komisjoni 24. aastaaruanne (lühiettekanne)
 24.Reguleerivate ametite institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise strateegia (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (150 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) 
 
Protokoll (133 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika